Amaç

Aşçı (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Zorunlu Birimler

13UY0182-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği ve Çevre Koruma Yeterlilik Birimi
13UY0182-4/A2: Mutfak Ekipmanları, İş Organizasyonu ve Kalite Yeterlilik Birimi
13UY0182-4/A3: Kemik/Et/Sebze Suyu ve Çorba Pişirme Yeterlilik Birimi
13UY0182-4/A4: Yumurta Pişirme Teknikleri, Soslar ve Salata Hazırlama Yeterlilik Birimi
13UY0182-4/A5: Et ve Balık Yemekleri Pişirme Yeterlilik Birimi
13UY0182-4/A6: Kuru Baklagil, Tahıl, Sebze Yemekleri ve Garnitür Hazırlama Yeterlilik Birimi
13UY0182-4/A7: Temel Tatlıları Hazırlama Yeterlilik Birimi

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


HEMEN BAŞVUR

SINAV SONUÇLARI

BELGE YENİLEME

SINAV TAKVİMİ

İTİRAZ

ŞİKAYET

ADAY PORTALI
Bize Ulaşın