MYK Nedir?

MYK, personel belgelendirme alanında kullanılıyorsa "Mesleki Yeterlilik Kurumu" anlamına gelir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), mesleki ve teknik eğitim alanında standartları belirlemek, mesleki yeterlilikleri tanımlamak ve belgelendirmek, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. MYK'nın başlıca görevleri arasında meslek standartlarını oluşturmak, mesleki yeterlilikleri belirlemek, ulusal yeterlilik sistemini oluşturmak ve sertifikasyon işlemlerini yürütmek bulunmaktadır. Bu şekilde MYK, bireylerin mesleki yeterliliklerini belgeleyerek iş bulma ve kariyerlerini ilerletme şanslarını artırmalarına yardımcı olur. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun tasarısı, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve Komisyonlarda görüşüldükten sonra 21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunundaki geçici madde gereği ÇSGB'nin koordinasyonunda oluşturulan Çalışma Grubu MYK ilk Genel Kurulunun yapılması için gerekli çalışmaları yapmıştır. 8 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirilen MYK ilk Genel Kurulunda MYK Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş, 26 Aralık 2006 tarihinde Kurulun kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini seçmesiyle MYK hukuken faaliyete başlamıştır. Kurum faaliyete geçtikten sonra uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, Avrupa Birliğinde ve ülkemiz genelinde eğitim ve istihdama ilişkin gerçekleşmeler, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Ulusal İstihdam Stratejisi, Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi, İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı gibi odağında eğitim ve istihdam ilişkisinin yer aldığı MYK'ya ilave görev ve sorumluluklar getiren düzenlemeler nedeniyle MYK Kanununda değişikler yapılması icap etmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 11.10.2011 tarih ve 665 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede karşılığını bularak ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır. MYK, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışma hayatında çok önemli görevleri de üstlenmiştir. Bu kapsamda, ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiş, çalışanlarımızın MYK sınav ve belgelendirme masraflarının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin MYK tarafından yayımlanan ulusal meslek standartlarına göre verilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Bu düzenlemeler MYK' yı görev ve sorumlulukları itibarıyla Türkiye'nin Yeterlilikler Kurumuna dönüştürmüştür. Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri bir belgedir. Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği'nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kapsamın dışındadır; bunların dışındaki tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgeleme şansına sahip olmaktadırlar. Bunu sağlayabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilmiştir. Bir meslekte mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler, ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparlar. Yetkili belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar. Bu değerlendirme çeşitli sınav türlerini içerebilmektedir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaktadırlar. Adayların sahip olduğu mesleki yeterlilik belgeleri belirli bir süre için (2 yıl, 5 yıl vb.) geçerlidir. Mesleki yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi, süre bitiminde ne gibi işlemlerle belge geçerliliğinin uzatılabileceği veya yeniden belge alınabileceği gibi konular ilgili ulusal yeterliliklerde detaylı bir biçimde açıklanmaktadır. MYB Nedir? MYB, mesleki yeterlilik belgesi tabirinin kısaltmasıdır. MYK belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi ifadelerinin yerine çoğunlukla bu kısaltma kullanılır. Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır? Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için herkes başvuru yapabilir. Kişiler mesleki yeterlilik belgesi almak için şu adımları izlemelidir: * Sizin için uygun olan Mesleki Yeterlilik Belgesini (Ulusal Yeterlilik) tespit etmelisiniz. Eğer doğrudan mesleğinizi karşılayan bir Mesleki Yeterlilik belgesi yoksa, mesleğinize en yakın olan Mesleki Yeterlilik belgesini seçmelisiniz. * Seçtiğiniz meslekte Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunu tespit etmelisiniz. * Seçtiğiniz meslekte başvuru ön şartı varsa, bunu karşılayıp karşılamadığınızı belirlemelisiniz. * Yetkili belgelendirme kuruluşu ile iletişime geçip başvurunuzu yapmalısınız. * Sınav takvimini belirlemeli ve sınava katılmalısınız. * Sınavdan başarılı olduktan sonra belge basımı için gerekli işlemleri yürütmelisiniz. MYK Belgesi Aşamaları Nelerdir? Herkes MYK Belgesi almak için başvuru yapabilir. Kişiler, MYK belgesi elde etmek amacıyla aşağıdaki adımları izlemelidir: * Kişi, mesleğine uygun MYK belgesini tespit etmeli. * İlgili meslekte yetkili firmayı tespit etmeli * Başvuru için bir şart varsa, buna uygunlunu değerlendirmeli. * Yetkili firma ile iletişime geçip başvuru işlemlerini tamamlamalı. * Sınav programını belirlemeli ve sınava katılmalı. * Sınavda başarı sağlayınca belge basım işlemlerinin yürütülmesini talep etmeli. MYK Belgesi Nereden Alınır? MYK Belgesi, MYK tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından verilir. Ancak, her yetkili firma her meslekte yetkili değildir. Bu nedenle, ilgili meslekte yetkili olan belgelendirme kuruluşunu belirlemek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir: * MYK Resmi Sitesini Ziyaret Edin: MYK'nın resmi internet sitesi olan myk.gov.tr adresini ziyaret edin. * Kuruluş veya Meslek Seçimi: MYK web sitesinde yer alan "Kuruluşlar" veya "Meslekler" gibi ilgili bölümlerden ilgili seçimi yapın. * İnceleme Yapın: Seçtiğiniz kuruluş veya meslek kapsamında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını inceleyin. Bu kuruluşların hangi meslek alanlarında yetkili olduklarına dair bilgileri gözden geçirin. * Detaylı Bilgi Alın: Her bir belgelendirme kuruluşunun yetkilendirildikleri mesleklerle ilgili detaylı bilgilerini kontrol edin. Hangi meslek dallarında hizmet verdikleri ve hangi belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri konularında bilgi alın. * Başvuru Sürecini İnceleyin: İlgilendiğiniz belgelendirme kuruluşunun başvuru sürecini ve gerekliliklerini kontrol edin. Bu bilgiler, başvuru aşamasında size rehberlik edecektir. Belirtilen adımları takip ederek, MYK tarafından yetkilendirilmiş ve ilgili meslek alanında faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşunu bulabilir ve MYK Belgesi alma sürecinizi başlatabilirsiniz. MYK Belgesi Sorgulama MYK Belgesi sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için farklı yöntemleri kullanabilirsiniz. İşte bu sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için izleyebileceğiniz yöntemler: * Yetkili Belgelendirme Kuruluşu Web Sayfası Üzerinden Sorgulama: MYK Belgesi aldığınız belgelendirme kuruluşunun resmi web sitesini ziyaret ederek, MYK belge sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu genellikle kuruluşun çevrim içi hizmetler bölümünde yer alır. * MYK Resmi Web Sayfası Üzerinden Sorgulama: Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) resmi web sitesi olan myk.gov.tr adresinden MYK belge sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. Bu genellikle "Belge Sorgulama" veya benzeri bir bölümde yer alır. * e-Devlet Üzerinden Sorgulama: E-Devlet sistemi üzerinden de MYK Belgesi sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet'e giriş yapın, arama çubuğuna "MYK belgesi sorgulama" yazın ve ilgili hizmeti kullanarak belge sorgulamanızı gerçekleştirin. Bu yöntemlerden herhangi birini seçerek, elde ettiğiniz MYK Belgesi ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; "Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır." HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte olmak üzere toplam 81 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Bakanlık Tebliğlerinde yayımlanan 81 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu'nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 161 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır." HANGİ MESLEKLERİN SINAV ÜCRETLERİ KARŞILANACAK? Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Sınavların tarifede yer alan limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir. Hangi Mesleklerde MYK belgeleri verilecektir? 5544 sayılı MYK Kanunun 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu'nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır. Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır. Ulusal Yeterlilik Nedir? Ulusal yeterlilikler; * Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan, * Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan, * Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan, * MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır. Ulusal meslek standardı nedir? (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler arasındaki temel fark nedir? Ulusal meslek standartları (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır. Ulusal yeterlilikler ise, meslek standartlarını temel alarak geliştirilmekte ve ilgili ulusal yeterlilikte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen bireylerin nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecine tabi tutulacağına, başarı ve belgelendirme şartlarına ilişkin unsurları içermektedir. Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.


HEMEN BAŞVUR

SINAV SONUÇLARI

BELGE YENİLEME

SINAV TAKVİMİ

İTİRAZ

ŞİKAYET

ADAY PORTALI
Bize Ulaşın