GİZLİLİK, GÜVENLİK ve
TARAFSIZLIK

BELGE AKADEMİ BELGELENDİRME DENETİM GÖZETİM EĞİTİM TUR. İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. ÜST YÖNETİMİ olarak;

1. Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında; herhangi bir tarafın baskısı veya etkisi altında kalmaksızın TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve MYK yönetmelik, mevzuatları çerçevesinde tarafsızlığımı koruyacağımı,
2. Kendi çalışanlarıma, başvuru sahiplerine ve adaylara adil, eşit, dürüst ve yansız şekilde davranacağımı,
3. Müşterilerimizin istek ve beklentilerini eşit mesafede yerine getireceğimi,
4. Adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin sahip olduğu bilgiler için gizlilik ve güvenlik ilkelerine uyacağımı ve tüm bunlar için gerekli önlemleri alacağımı, yasaların bu tür bilgilerin açıklanmaması gerektiği durumlar hariç, başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan tarafa açıklanmamasını sağlayacağımı,
5. Tüm belgelendirme prosesi boyunca güvenliği sağlamak (sınav materyallerinin güvenliği, sınav prosesinin aşamaları) ve güvenlik ihlalleri için gerekli bütün önlemlerin alınmasını sağlayacağımı,
6. Belgelendirme sürecini etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağımı,
7. Belgelendirme sürecinde tüm mali şartları karşılayacağımı,
8. Çalışanlarıma tarafsızlığı zedeleyebilecek ticari, finansal vb. baskılarda bulunmayacağımı,
9. Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerin, kararını hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altına girmeden vereceğimi,
10. Belge akademi belgelendirme faaliyetlerinde oluşturulacak komitelerin Personel belgelendirme faaliyetleri sürecinde yer alan katılımcı tarafların baskın olmasını engelleyecek yapıda oluşturulmasını sağlayacağımı,
11. Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında, sahip olduğum başka şirket veya şirketin alt markalarıyla olan ilişkilerde tarafsızlığı koruyacağımı,
12. Personel sürekliliğini esas alacağımı,
13. Verilecek hizmetlerde sürekli iyileştirme mantığı içerisinde kaliteyi en üst düzeyde tutacağımı,
14. Şikâyet ve itirazları gizlilik prensibinden ödün vermeden ele alacağımı,
15. Başvuruların, mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici şartlar ortaya koymayacağımı ve adayların kuruluşa erişimini haksız olarak engellemeyeceğimi veya kısıtlamayacağımı,
16. Bütün bu maddelerin kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, ayrıca BELGE AKADEMİ A.Ş üst yönetimi olarak yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi’ne uyacağımı, sistemin en verimli ve etkin şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğimi ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağımı, beyan ve taahhüt ederim.

ÜST YÖNETİM
DİDEM SARAÇOĞLU 


HEMEN BAŞVUR

SINAV SONUÇLARI

BELGE YENİLEME

SINAV TAKVİMİ

İTİRAZ

ŞİKAYET

ADAY PORTALI
Bize Ulaşın