Amaç

Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Pideci (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir. Bu çalışma; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir

Zorunlu Birimler

13UY0179-3/A1: İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma
13UY0179-3/A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
13UY0179-3/A3: Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite
13UY0179-3/A4: Fırını Hazırlama
13UY0179-3/A5: Hamuru Hazırlama ve Şekillendirme
13UY0179-3/A6: Pide İçi ve Garnitür Hazırlama
13UY0179-3/A7: Pide Pişirme ve Servise Sunma

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Pideci (Seviye 3) mesleğinin belgelendirilmesinde, adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Teorik Değerlendirme:
Yeterlilik birimlerinin teorik değerlendirmesi ayrı veya birlikte düzenlenen yazılı sınavla yapılır. Pideci (Seviye 3) mesleği yeterlilik birimlerinin teorik değerlendirmesinde, yeterlilik birimlerinde belirtilen soru sayısı ve sürede, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olacak şekilde düzenlenmiş soruların yer aldığı ölçme aracı/araçları kullanılır.
Performans Değerlendirmesi:
Pideci (Seviye 3) mesleğinde yeterliliğini belgelendirmek için başvuran adayın performans değerlendirilmesine yönelik sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı sorular; kritik koşulları içeren süreci ve sonucu ölçmeye yönelik uygulamalar ve ölçüte göre gerektiğinde kurgulanmış senaryolar olabilir. Sınav sırasında yeterlilik biriminin gerektirdiği öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerini karşılayacak; puanları, çıktıları, işlem basamakları, süreleri (gereken durumda) ve kritik edimleri tanımlanmış kontrol listeleri üzerinde gözlem, değerlendirme ve puanlama kayıtları tutulur. Adayların performans sınavı sırasında KKD kullanmaları sağlanır.
Genel Koşullar:
Teorik ve performans sınavlarında yeterlilikler, birimlerde tanımlanan öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerine yönelik geliştirilmiş soru bankaları kullanılarak değerlendirilir. Ölçme araçlarında soruların zorluk dereceleri mesleğin seviyesine göre belirlenir. Yeterliliğin bazı birim/bölümlerinden başarılı olan adayların başarılı olduğu birim/bölümlerin geçerlilik süresi 1 yıldır. Yeterlilik belgesi düzenlenmesi için yeterliliğin tüm birim/bölümlerinden son 1 yıl içerisinde başarılı olunması gerekmektedir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


HEMEN BAŞVUR

SINAV SONUÇLARI

BELGE YENİLEME

SINAV TAKVİMİ

İTİRAZ

ŞİKAYET

ADAY PORTALI
Bize Ulaşın