Amaç

Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Pastacı (Seviye 4) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir. Bu çalışma; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.

Zorunlu Birimler

13UY0183-4/A1: İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma
13UY0183-4/A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
13UY0183-4/A3: Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite

Seçmeli Birimler

13UY0183-4/B1: Hamur Çeşitleri, Tatlı/Tuzlu Hamur Ürünleri Yapımı ve Sunumu
13UY0183-4/B2: Sütlü, Çikolatalı Tatlı ve Dondurma Yapımı
13UY0183-4/B3: Sos Yapımı, Meyveli, Tahıllı Tatlı Yapımı ve Sunumu
13UY0183-4/B4: Yaş Pasta Yapımı ve Sunumu
13UY0183-4/B5: Baklava ve Çeşitlerinin Yapımı

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Pastacı (Seviye 4) mesleğinin belgelendirilmesinde, adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir. Zorunlu yeterlilik birimleri ile birlikte adayın başvurabileceği seçeneklerin gruplandırılma alternatifleri aşağıdaki şekildedir:
Alternatif-1: A1, A2, A3 ve B1, B2, B3, B4
Alternatif-2: : A1, A2, A3 ve B1
Alternatif-3: A1, A2, A3 ve B2
Alternatif-4: A1, A2, A3 ve B5
Alternatif-5: A1, A2, A3 ve B1, B2, B3, B4, B5

Belgelendirme:
Pastacı (Seviye 4) mesleğinin belgelendirilmesinde, tüm zorunlu yeterlilik birimleri olan A1, A2, A3 ile birlikte;
- Pastacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-1' in yeterlilik birimlerinden,
- Hamur Ürünleri Yapımcısı Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-2' nin yeterlilik birimlerinden,
- Sütlü Tatlı ve Dondurmacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-3'ün yeterlilik birimlerinden,
- Baklavacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-4'ün yeterlilik birimlerinden, başarılı olması gerekmektedir.

Yukarda tanımlanan herhangi bir alternatife göre yeterlilik belgelerini alan bireyler, bir (1) yıl içerisinde ve mesleğin ulusal yeterliliğinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise diğer alternatiflere başvurduğu takdirde, zorunlu yeterlilik birimlerindeki başarısı geçerli kabul edilip zorunlu yeterlilik birimlerine dair sınavlardan muaf tutularak, başvurduğu alternatife ilişkin seçmeli birim/birimlerden sınava alınırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Teorik Değerlendirme:
Yeterlilik birimlerinin teorik değerlendirmesi ayrı veya birlikte düzenlenen yazılı sınavla yapılır. Pastacı (Seviye 4) mesleği yeterlilik birimlerinin teorik değerlendirmesinde, yeterlilik birimlerinde belirtilen soru sayısı ve sürede, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olacak şekilde düzenlenmiş soruların yer aldığı ölçme aracı/araçları kullanılır.
Performans Değerlendirmesi:
Pastacı (Seviye 4) mesleğinde yeterliliğini belgelendirmek için başvuran adayın performans değerlendirilmesine yönelik sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı sorular; kritik koşulları içeren süreci ve sonucu ölçmeye yönelik uygulamalar ve ölçüte göre gerektiğinde kurgulanmış senaryolar olabilir. Sınav sırasında yeterlilik biriminin gerektirdiği öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerini karşılayacak; puanları, çıktıları, işlem basamakları, süreleri (gereken durumda) ve kritik edimleri tanımlanmış kontrol listeleri üzerinde gözlem, değerlendirme ve puanlama kayıtları tutulur. Adayların performans sınavı sırasında KKD kullanmaları sağlanır.
Genel Koşullar:
Teorik ve performans sınavlarında yeterlilikler, birimlerde tanımlanan öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerine yönelik geliştirilmiş soru bankaları kullanılarak değerlendirilir. Ölçme araçlarında soruların zorluk dereceleri mesleğin seviyesine göre belirlenir. Yeterliliğin bazı birim/bölümlerinden başarılı olan adayların başarılı olduğu birim/bölümlerin geçerlilik süresi bir (1) yıldır. Yeterlilik belgesi düzenlenmesi için yeterliliğin tüm birim/bölümlerinden son bir (1) yıl içerisinde başarılı olunması gerekmektedir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


HEMEN BAŞVUR

SINAV SONUÇLARI

BELGE YENİLEME

SINAV TAKVİMİ

İTİRAZ

ŞİKAYET

ADAY PORTALI
Bize Ulaşın