13UY0121-5 Rev.01 İşletme Elektrik Bakımcısı

Amaç

Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların İşletme Elektronik Bakımcısı (Seviye 5) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir. Bu çalışma; aynı zamanda eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.

Zorunlu Birimler

13UY0122-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu
13UY0122-5/A2 Bakım Yapma
13UY0122-5/A3 Onarım Yapma
13UY0122-5/A4 Elektronik Kurulum ve Söküm Yapma

Seçmeli Birimler

16UY0264-4/B1 Soğutucuların Servis İşlemleri
16UY0264-4/B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri
16UY0264-4/B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri
16UY0264-4/B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri
16UY0264-4/B5 Klimaların Servis İşlemleri

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayların, İşletme Elektronik Bakımcısı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri için, zorunlu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olmaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

İşletme Elektronik Bakımcısı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


HEMEN BAŞVUR

SINAV SONUÇLARI

BELGE YENİLEME

SINAV TAKVİMİ

İTİRAZ

ŞİKAYET

ADAY PORTALI
Bize Ulaşın