18UY0345-3 Rev.00 Araç Temizlik Görevlisi

Amaç

Araç Temizlik Görevlisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Zorunlu Birimler

18UY0345-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu
18UY0345-3/A2: Araç İç Yüzey ve Dış Yüzey Temizliği

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri Ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olması zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme

Araç Temizlik Görevlisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


HEMEN BAŞVUR

SINAV SONUÇLARI

BELGE YENİLEME

SINAV TAKVİMİ

İTİRAZ

ŞİKAYET

ADAY PORTALI
Bize Ulaşın