21UY0447-4 Rev.00 Sıhhı Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı

Amaç

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin belirlenmiş önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; binalarda temiz ve atık su boru tesisatının, vitrifiye, makine ve cihaz montajı ile arıtma ünitesi, ısıtma, soğutma, basınçlı hava kompresör sisteminin ve yangın tesisatının montaj, bakım ve onarımını yapan nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin arttırılması için;
- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanılamak,
- Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Zorunlu Birimler

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim sistemleri, İş Organizasyonu
A2- Boru Tesisatı Bakım Onarımı
A3-Atık Su Tesisatı Bakım Onarımı
A4- Vitrifiye Armatür Bakım Onarımı
A5 Yangın Tesisatı Bakım ve Onarımı
A6- Basınçlı Hava Kompresör Sisteminin Bakım Onarımı

Ölçme ve Değerlendirme

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4), Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


HEMEN BAŞVUR

SINAV SONUÇLARI

BELGE YENİLEME

SINAV TAKVİMİ

İTİRAZ

ŞİKAYET

ADAY PORTALI
Bize Ulaşın